Kontakt

Verksamhetschef
Monica Landén
0171-397 20

Sjuksköterskor
Adam Jernberg, Ann-Marie Pilö
Tfn: 0171-39728, kl. 07:00-16:00 mån-fred

Bo på Orion

Välkommen till Orion omvårdnadsboende

Victum kännetecknas av följande:

  • Vi utgår ifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar för att ge en värdig och trygg vård och omsorg.
  • Vi ser vikten av att skapa en vardag som upplevs som meningsfull och hanterbar.
  • Vi är angelägna att den enskilde möts av engagerad och kunnig personal som med ödmjukhet och respekt strävar efter att skapa livskvalité med utgångspunkt från att varje människa är unik.

Victum är ett familjeföretag som startade 1995 med utbildning inom vård och omsorg. Idag har företaget vuxit och innefattar förutom två gymnasieskolor även vårdboende i Ängelholms kommun, samt ett Orion boende I Enköping.
Våra verksamheter inom vård och omsorg driver vi på uppdrag av kommunen och enligt deras kvalitetsgarantier.

Vårdtagarnas behov, service och omvårdnad är grundstenar i verksamheten.

All personal arbetar utifrån ett salutogent perspektiv vilket innebär att man arbetare med en helhetssyn, för att bevara och främja det friska samt tillgodose såväl de sociala som de medicinska behoven. Omsorgspersonalen består huvudsakligen av undersköterskor, som sköter den personliga omvårdnaden, aktiveringen, kontaktmannaskapet, städningen m.m. De utför även hälso- och sjukvårdsinsatser på delegering av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enligt de rutiner som är fastställda av företagets MAS. Häls- och sjukvården omfattar allt från enkla insatser till vård i livets slut.

Eftersom vi också är ett utbildningsföretag vill vi prioritera utbildning och kompetens för våra medarbetare. Genom fortbildning av personalen kan vi säkra en hög kompetens inom området vård och omsorg.

Välkommen till Victum Orion

Adress: Solgatan 2, 749 45 Enköping

Verksamhetschef Monica Landén
E-post: monica.landen@victum.se
Telefon dagtid: 0171-397 20 alt. 070-591 35 71

Sjuksköterskor
Adam Jernberg & Anne-Marie Pilö
Tfn: 0171-39728, kl. 07:00-16:00 mån-fred

Avdelningar

Plan 1 Lyran och Sirius Telefon: 0171-368 93
Plan 2 Capella och Castor Telefon: 0171-368 94
Plan 3 Vintergatan och Karlavagnen Telefon: 0171-368 95

Din kontaktperson heter:_______________________________________
Din kontaktpersons e-post:_____________________________________
Din omvårdnadsansvarige sjuksköterska heter:__________________________

Boendet

På Orion har du förutom din egen lägenhet tillgång till våra gemensamma kök matsal med TV. Varje enhet har en stor balkong. På bottenvåningen kommer man direkt ut till vår fina trädgård. På bottenvåningen finns också en stor samlingssal som används till aktiviteter och tillställningar.
Orion omvårdnadsboende har 56 lägenheter fördelat på 3 våningsplan. På de två nedersta våningsplanen finns två enheter med vardera 10 lägenheter avsedd för omvårdnadsboende. Högst upp finns två enheter med vardera 8 lägenheter avsedda för personer med demenssjukdom.
Parkering finns i anslutning till Orion. Kommer du med buss är hållplatsen på promenadavstånd.

Inflyttningen

När kontrakt är skrivet med kommunen och du fått nyckel till lägenheten kan du flytta in. Mer information får du av din biståndshandläggare.
Lägenheterna på omvårdnadsboendet (plan 1 och 2) består av ett rum med köksdel innehållande kylskåp, frysfack, diskbänk med avställningsyta samt kombinerat dusch – och toalettrum.
Lägenheterna på demensboendet består av ett rum samt ett kombinerat dusch- och toalettrum.
Alla lägenheter har garderobsutrymme och är utrustade med höj- och sänkbar säng.
Ditt rum möblerar du med egna möbler. Vi hjälper dig gärna med råd kring möbleringen. Till hjälp finns en ” lista som du kan få av oss när du skall flytta in.

Kontaktperson

Inför din inflyttning får du besked om vem som blir din kontaktperson bland personalen. Kontaktpersonen har extra ansvar för att just du ska trivas hos oss och att du får dina behov tillgodosedda. Kontakta i första hand din kontaktperson när du har synpunkter och önskemål.
Det är din kontaktperson som kan hjälpa dig med att ta hand om en handkassa om du önskar. Denna handkassa bör max innehålla 1000 kr och används för det du önskar handla och eventuellt fotvård och frisör.

Närstående

Har du god man, anhöriga eller andra närstående så är de alltid välkomna att besöka dig. Vi tar gärna del av deras synpunkter och åsikter. Närståenderåd och närståendeträffar ordnas där samvaro och diskussioner kan erbjudas. På varje enhet finns en representant till närståenderådet.

Frisör och fotvård

Vi får besök av frisör och fotvårdsterapeut regelbundet. Kontaktpersonen hjälper dig att planera och boka tid efter dina önskemål. Du betalar själv för besöket.
Sjuksköterska/Sjukgymnast/Arbetsterapeut
Dagtid finns alltid sjuksköterska på plats. Kvällstid samt helger och nätter finns sjuksköterska i beredskap.
Sjuksköterskan hjälper till med medicinhantering, läkarkontakt och planering av dina omvårdnadsbehov. I denna planeringar ingår ett antal riskbedömningar för att arbeta preventivt med din hälsa.
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns på plats vissa tider i veckan och kontakt kan förmedlas via kontaktpersonen eller sjuksköterskan.
Vi har läkare som kommer till Orion regelbundet från Ebbe Wahlunds mottagning.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktperson och ev dina närstående lägger vi upp en genomförandeplan som beskriver dina behov och vad du behöver hjälp med. Denna uppdaterar vi regelbundet tillsammans med dig. Så att du alltid kan påverka vilken vård du behöver. Genomförandeplanen beskriver för personalen vilka önskemål och vilka rutiner du har och hur du önskar få din hjälp utförd av personalen. Levnadsberättelsen är ett dokument som du tillsammans med dina närstående fyller i. Här har du möjlighet att beskriva viktiga delar av ditt liv som kan vara av vikt för oss att känna till när vi planerar din vård och omsorg.

Aktiviteter och utevistelse

Utifrån dina intressen och behov erbjuder vi aktiviteter och underhållning kontinuerligt. Aktiviteterna kan vara individuella och i grupp beroende på de deltagande. Utevistelse är viktigt och därför erbjuder vi detta både i form av promenader men även i vår trevliga trädgård.
Aktiviteter anslås synligt på enheterna.

Måltider

På Orion får vi matleverans från Dafgårds. Tillbehör som potatis, ris, sallad och grönsaker tillreder vi själva. Vi tillreder även efterrätterna själva samt bakar kaffebröd. Kvaliteten på maten är viktig och vi strävar efter att individuella behov av kost och näring skall bli tillgodosedda. Högtider och helger firas lite extra med god mat och dryck. Kostråd har vi någon/gång per år där du och dina närstående kan ta upp synpunkter kring måltiderna.

Måltidsordning på Orion:
Frukost 7-10
Lunch 12.00
Eftermiddagskaffe 14.30
Middag 17.00
Kvällsmål 18.30
Nattmål efter behov.

Kontrakt och ekonomi

Ditt kontrakt på lägenheten skriver du med kommunen. Det är också de som debiterar dig för hyra och övriga kostnader gällande ditt boende. Hyresavtal och uppsägning av lägenheten sköter du via Teknikförvaltningen. Har du frågor kring detta vänd dig till Enköping kommun.
Du kvitterar ut nycklar vid kontraktsskrivning. En av dessa nycklar behöver vi sedan kvittera av dig för att kunna ha tillgång till lägenheten om du t ex har låst och inte själv kan öppna.
I den avgift du betalar till kommunen ingår vissa dagliga förbrukningsartiklar. I Kom-i-håg listan du får i samband med inflyttning framgår tydligt vad som ingår och vad som du själv skall stå för.

Övrigt

Enligt den lagstiftning som vi följer har alla som bor hos oss rätt till skäliga levnadsförhållanden. Upplever du att du saknar något i den vård och omsorg vi erbjuder så finns det möjlighet att ansöka om ökade insatser enligt socialtjänstlagen. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du önskar diskutera detta.

Synpunkter/Klagomål

Vi tar gärna emot synpunkter från både dig och dina närstående. Det är viktigt för oss att kunna ta del av åsikter för att kunna utveckla vården ytterligare. Prata med din kontaktperson sjuksköterska eller verksamhetschef i första hand. Blankett för synpunkter och klagomål finns i entrén.
Har du övriga synpunkter eller frågor kring den vård vi bedriver så går det också bra att kontakta Enköpings kommun. Givetvis vill vi i första hand kunna hjälpa dig direkt, så kontakta oss gärna!