Kontakt

Verksamhetschef
Adam Jernberg
0171-39728

Sjuksköterskor
Annethe Nevelius, Ann-Marie Pilö och Kenneth Ångström
Tfn: 0171-39728, kl. 07:00-16:00 mån-fred

Aktiviteter

De aktiviteter som vi hittar på utgår alltid från våra hyresgästers intresse, förmåga och önskemål. Vi arrangerar både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter. Anhöriga är alltid välkomna att delta i de aktiviteter eller arrangemang som anordnas. Hos oss jobbar en aktivitetshandledare som ansvarar för att arrangera olika aktiviteter.

Exempel på aktiviteter är: biokvällar, ost och chokladprovning, utflykter till anhörigcentrum, musikgrupper som kommer på besök, traditionellt midsommarfirande. Gemensamma måltider en gång i månaden som sopplunch, pub- och allsångskväll. Vi bjuder också in butiker som kommer hit och säljer skor och kläder.

Meningsfull vardag - stimulerande miljö

Aktiviteter under dagen skall utgå från den enskildes intresse, förmåga och önskemål och kan ske såväl enskilt som i gupp. Utbudet kan vara allt från att delta i vardagliga sysslor till musik, spel, promenader och utflykter. Anhöriga är alltid välkomna att delta i de aktiviteter eller arrangemang som anordnas.

Bevara det friska

Sjukgymnast och arbetsterapeut besöker våra boende varje vecka för att handleda medarbetare i ett rehabiliterande förhållningssätt samt utprova tekniska hjälpmedel när detta behövs.