Kontakt

Verksamhetschef
Adam Jernberg
0171-39728

Sjuksköterskor
Annethe Nevelius, Ann-Marie Pilö och Kenneth Ångström
Tfn: 0171-39728, kl. 07:00-16:00 mån-fred

20:e september - Trio X                                           

26:e september - Dragspelsklubben                    

4:e oktober - Enakyrkan                                 

10:e oktober - Vi-fem                                        

17:e oktober - Taimi med vänner                    

25:e oktober - Gospelkör                                  

26:e oktober - Danskväll med Rolle                

5:e november - Mand (underhållning)             

14:e november - Dragspelsklubben                    

15:e november - Västerledskyrkan                     

28:e november - Taimi med vänner                    

6:e december - Svenska kyrkan                         

19:edecember - Taimi med vänner (julsånger)

(Med reservation för tillägg, ändringar och annat skoj)