Victum Omsorg

Victum Omsorg har lång erfarenhet av att bedriva äldreomsorg i form av vårdboende och hemtjänst.

Victum Omsorg kännetecknades av att

Vi arbetar utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar och ger en värdig och trygg vård och omsorg.
Vi ser vikten av att skapa en vardag som upplevs som meningsfull och hanterbar.
Vi är angelägna att den enskilde möts av engagerad och kunnig personal som med ödmjukhet och respekt strävar efter att skapa livskvalité med utgångspunkt från att varje människa är unik.